τεκνάρπα

τεκνάρπα
-αγος, ὁ, Μ
αυτός που αρπάζει παιδιά, απαγωγέας παιδιών.
[ΕΤΥΜΟΛ. < τέκνον + ἅρπαξ, -αγος].

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”